Lirik Yoiki - U & I Lyrics

Senin, 19 Oktober 2015

untuk apa, untuk apa lagi facebook
untuk apa, untuk apa lagi bb
kalau kita sudah sama-sama cinta
lebih baik langsung kita kawin saja

u & i sama-sama cinta
u & i sama-sama suka
ku yakin ada di antara kita rasa itu

u & i sama-sama cinta
u & i sama-sama suka
langsung saja kita lanjut ke penghulu

untuk apa, untuk apa lagi facebook
untuk apa, untuk apa lagi twitter
kalau kita sudah sama-sama cinta
lebih baik langsung kita kawin saja

u & i sama-sama cinta, u & i sama-sama suka
ku yakin ada di antara kita rasa itu

u & i sama-sama cinta, u & i sama-sama suka
ku yakin ada di antara kita rasa itu
u & i sama-sama cinta, u & i sama-sama suka
langsung saja kita lanjut ke penghulu
langsung saja kita lanjut ke penghulu

Lirik Terkait: